_ پیش از ثبت نام حتما باید توسط تیم همکاران سروکوه آموزش دیده باشید و با اطلاع کامل از نحوه همکاری اقدام به ثبت نام نمایید.
_ شروع برسی و تایید درخواست همکاری شما از طرف تیم فنی سروکوه پس از تایید تیم فروش یا معرف شما صورت خواهد گرفت.
_ اگر توسط تیم همکاران سروکوه یا کارشناسان سروکوه تایید و معرفی نشدید به هیچ وجه ثبت نام نفرمایید (سروکوه در تایید و استخدام همکاران خود بسیار سختگیر است).
_ به هنگام ثبت نام کاربری با توجه به آموزش های تیم همکاران سروکوه نام کاربری را برگزینید.
_ رمز عبور و نام کاربری خود را به خاطر بسپارید (سروکوه هیچ مسئولیتی به جهت بازگردانی پنل کاربری شما ندارد و عواقب از دست دادن رمز عبور و نام کاربری کاملا بر عهده شما می باشد).

آپلود