با ما در حفظ طبیعت همراه باشید

خرید و اخذ نمایندیگی

به جهت دسترسی به قیمت عمده و خرید عمده کالا ها باید در سایت سروکوه ثبت نام کنید و سپس با پشتیبانی سروکوه تماس بگیرید و درخواست بدید تا کاربری شما به نماینده تغییر کند.

لینک ثبت نام برای شما زیر این متن قرار داده شده

خواهش میکنیم توجه داشته باشید که سروکوه بیش از 900 مدل کالا ارائه میکنه و ارائه قیمت ها به صورت لیست قیمت که قدیم انجام میشد ممکن نیست. این روش بدوی (ارائه قیمت به صورت لیستی) برای توزیع کنندگانی که چند قلم کالای محدود دارند امکان پذیر هست. توجه داشته باشید که اگر فقط به صورت تیتوار کالا های سروکوه رو در یک برگه بنویسیم بیش از 150 صفحه میشود و اصلا عملی و درست نیست. به همین جهت خواهش میکنیم حتما در سایت ثبت نام کنید تا برای شما پنل نمایندگی ایجاد شود

توجه داشته باشید که حد اقل خرید برای نمایندگان ده میلیون تومان میباشد و فقط کالا های اصلی سروکوه (انواع فایر باکس )امکان این را دارد که زیر این مبلغ خریداری شوند که برای آن ها نیازی به ثبت نام در سایت نیست و میتوانید به صورت تلفنی هماهنگ کنید.ثبت نام تماس با مابا ما در حفظ طبیعت همراه باشید

خرید و اخذ نمایندگی سروکوه

نمایندگان سروکوه به سه دسته تقسیم می شوند

  • 29.12.2018توزیع کنندگان کالا

    توزیع کنندگان کالا نمایندگانی هستند که همیشه در حجم بالا خرید کرده و بسته به نوع کالا 25 درصد حاشیه سود قطعی بر روی کالا های اصلی تولید سروکوه (انواع فایرباکس) از طرف شرکت برای آنها هدیه میشود که بر طبق سیاست های قیمت گذاری خودشان میتوانند این حاشیه سود را افزایش دهد.
  • 29.12.2018نماینده فعال فروش

    نماینده فعال فروش با قرار گیری در مرتبه پایینتری از توزیع کننده کالا بسته به نوع کالا 20 درصد حاشیه سود قطعی بر روی کالا های اصلی تولید سروکوه (انواع فایرباکس) از طرف شرکت برای آنها هدیه میشود که بر طبق سیاست های قیمت گذاری خودشان میتوانند این حاشیه سود را افزایش دهد.
  • 29.12.2018خرده فروش ها

    خورده فروش ها با قرار گیری در مرتبه پایینتری از نماینده فعال فروش بسته به نوع کالا 15 درصد حاشیه سود قطعی بر روی کالا های اصلی تولید سروکوه (انواع فایرباکس) از طرف شرکت برای آنها هدیه میشود که بر طبق سیاست های قیمت گذاری خودشان میتوانند این حاشیه سود را افزایش دهد.