_ نام کاربری و رمز عبوری که به هنگام ثبت نام انتخاب کردید را وارد کنید.
_ رمز عبور و نام کاربری خود را به خاطر بسپارید (سروکوه هیچ مسئولیتی به جهت بازگردانی پنل کاربری شما ندارد و عواقب از دست دادن رمز عبور و نام کاربری کاملا بر عهده شما می باشد).