سپتامبر 11, 2022

تامین غذا در بقا

تامین غذا در بقا طبیعت وحشی پر از غذاهای خوشمزه است، اما باید بدانید که در کجا دنبال غذا بگردید. با وجود انبوه گیاهان مغذی، دیگر […]
سپتامبر 11, 2022

لیست غذاهای بقا در طبیعت

لیست غذاهای بقا در طبیعت زمانی که تصمیم به بقا در طبیعت دارید، بهتر است لیستی از مواد غذایی برای بقا تهیه کنید، این لیست به […]
سپتامبر 11, 2022

حشرات خوراکی در بقا

حشرات خوراکی در بقا در بسیاری از نقاط جهان، حشره‌خواری یا مصرف حشرات رایج است. حشرات در واقع فراوان ترین منبع پروتئین روی کره زمین هستند […]
سپتامبر 11, 2022

پرندگان خوراکی

پرندگان خوراکی آیا می دانید که هیچ پرنده سمی در جهان وجود ندارد. یعنی همه پرندگان خوراکی هستند. به خاطر داشته باشید، تفاوت بزرگی بین غذای […]
سپتامبر 11, 2022

انواع حیوانات خوراکی

انواع حیوانات خوراکی اگر شانس زیادی برای شکار حیوانات بزرگ ندارید، بهتر است بر روی شکار حیوانات کوچکتر تمرکز کنید، زیرا این حیوانات به وفور یافت […]