سپتامبر 11, 2022

ساخت تبر سنگی در بقا

ساخت تبر سنگی در بقا قبل از اینکه برای بقا به طبیعت بروید، بهتر است هر سناریو و شرایطی را تصور کنید. حالا تصور کنید که […]
سپتامبر 11, 2022

ساخت چاقو در بقا

ساخت چاقو در بقا هنگامی که برای بقا، به طبیعت می روید، باید مهرات های مختلفی داشته باشید تا بتوانید در شرایط اضطراری از آن ها […]
سپتامبر 11, 2022

ساخت قلاب ماهیگیری در بقا

ساخت قلاب ماهیگیری در بقا وقتی صحبت از بقا و زندگی به سبک بوشکرفت می شود، پیدا کردن منبع غذا یکی از مهمترین مهارت هاست. یکی […]
سپتامبر 11, 2022

ساخت کمان در بقا

ساخت کمان در بقا تیر و کمان ابزارهای کارآمدی برای شکار هستند، با استفاده از این ابزار، شما دیگر مجبور نیستید به شکار نزدیک شوید و […]
سپتامبر 11, 2022

سلاح های اولیه برای بقا

سلاح های اولیه برای بقا انسان پیشین، حتی قبل از اینکه انسان را کشف کند، از ابزار در زندگی روزمره خود استفاده می کرده است. مطمئناً […]
سپتامبر 11, 2022

ساخت نیزه در بقا

ساخت نیزه در بقا از بین تمام سلاح هایی که می توان در شرایط اضطراری یا بقا ساخت، نیزه یکی از مفیدترین آنهاست. می توان از […]
سپتامبر 11, 2022

ساخت طناب از گیاهان 

ساخت طناب از گیاهان یکی از مهم‌ترین تجهیزات بقا طناب است، و قطعاً چیزی است که برای بقا در طبیعت باید در کیت بقای خود داشته […]
سپتامبر 11, 2022

ساخت طناب از مواد طبیعی

 ساخت طناب از مواد طبیعی طناب – یعنی نخ، ریسمان یا هر نوع طنابی – در شرایط بقا کاملاً ضروری است. می توان از آن برای […]
سپتامبر 11, 2022

ساخت پاپوش در بقا

ساخت پاپوش در بقا اگر در طبیعت گم شدید، با کمی خلاقیت و یک چاقو می توانید برای خود پاپوش درست کنید. اجداد ما، زمانی از […]