اکتبر 23, 2021

بررسی دستبند پاراکورد SPB8  

بررسی دستبند پاراکورد SPB8   دراین مقاله به بررسی دستبند پاراکورد SPB8 می پردازیم. دستبند پاراکورد SPB8 ، دارای 7 تا 9 رشته طناب نایلونی با […]
اکتبر 23, 2021

بررسی دستبند پاراکورد SPB7

بررسی دستبند پاراکورد SPB7 در این مقاله به بررسی دستبند پاراکورد SPB7 می پردازیم. دستبند پاراکورد SPB7، یکی از مهمترین تجهیزات کوهنوردی و طبیعت گردی است […]
اکتبر 23, 2021

بررسی دستبند پاراکورد SPB6

بررسی دستبند پاراکورد SPB6 در این مقاله به بررسی دستبند  پاراکورد SPB6 می پردازیم. دستبند پاراکورد SPB6، یکی از تجهیزات ضروری برای بقا در طبیعت است […]
اکتبر 23, 2021

بررسی دستبند پاراکورد SPB5

بررسی دستبند پاراکورد SPB5 در این مقاله به بررسی دستبند  پاراکورد SPB5 می پردازیم. دستبند  پاراکورد SPB5، یک ابزار بسیار کارآمد برای طبیعت گردی است. امروزه […]
اکتبر 22, 2021

بررسی دستبند پاراکورد SPB4

بررسی دستبند پاراکورد SPB4 در این مقاله به بررسی دستبند پاراکورد SPB4 می پردازیم. دستبند پاراکورد در واقع متشکل از 7 تا 9 رشته نایلونی است […]
اکتبر 22, 2021

بررسی دستبند پاراکورد SPB3

بررسی دستبند پاراکورد SPB3 در این مقاله به بررسی دستبند پاراکورد SPB3 می پردازیم. اگر اهل طبیعت گردی هستید، مطمئناً با شرایط سخت و خاصی مواجه […]
اکتبر 22, 2021

بررسی دستبند پاراکورد SPB2

بررسی دستبند پاراکورد SPB2 در این مقاله به بررسی دستبند پاراکورد SPB2 می پردازیم. دستبند پاراکورد SPB2 ، یکی از تجهیزات ضروری برای طبیعت گردی و […]
اکتبر 22, 2021

بررسی دستبند پاراکورد SPB1

بررسی دستبند پاراکورد SPB1 در این مقاله به بررسی دستبند پاراکورد SPB1 می پردازیم. دستبند پاراکورد SPB1،  در واقع نوعی طناب مقاوم و محکم است که […]