آموزش استفاده از امتیازات و اعتبار موجود در  کیف پول سروکوه


  • قوانین مربوط به پنل امتیازات و کیف پول سروکوه:

(حتما متن قوانین مربوط به پنل امتیازات و کیف پول خوانده شود)

اعتبارات گرداوری شده درکیف پول سروکوه صرفا امتیازاتی هست که سروکوه اجازه میدهد معادل ریالی آن (هر امتیاز معادل 1000 تومان یا 10000 ریال) در سروکوه خرید کنید یا به عنوان کمک هزینه خرید استفاده کنید.امتیازات صرفا جهت تشویق به خرید مشتریان بوده و امتیازات استفاده نشده هر 10 روز یک بار صفر میشود.فروش، جابجایی و دلالی امتیازات غیر قانونی بوده و سروکوه حق خود میداند تا اکانت هایی را که به صورت مشکوک اقدام به کسب امتیاز میکنند را یک طرفه مسدود کند و با استفاده از اطلاعات افراد دخیل در این سواستفاده ها از آن ها  شکایت کرده و از حق قانونی خود دفاع کند.

این حق سروکوه هست که برای جلوگیری از کلاهبرداری و سو استفاده مانیتورینگ دقیقی بر روی پنل ها انجام داده و هر مورد مشکوک را به سرعت مسدود کند.

از آنجایی که این امتیازات صرفا جهت تشوق به خرید و تشویق به تبلیغ از طرف سروکوه اعطا شده اند یا شرایط کسب این امتیازات از طرف سروکوه ایجاد شده است، این حق قانونی سروکو می باشد تا به صورت یک طرفه این هدیه و لطف را دریغ کند. عملا کاربران از لحظه ایجاد پنل کاربری فقط تا زمانی که سروکوه اجازه میدهد می توانند از این لطف و هدیه ( امتیازات و راه های کسب امتیازات که توسط سروکوه ایجاد شده ) بهره ببرند.

استفاده از روبات ها، استفاده از گروه های تلگرامی، استفاده از شماره های جعلی، تبانی کردن با گروه ها یا افراد حقیقی به جهت کسب امتیاز و سو استفاده از شرکت ممنوع بوده و سروکوه حق قانونی خود میداند طبق همین قرارداد یکطرفه اکانت هارا مسدود کرده و امتیازات را حذف کند.

شرکت  سروکوه این حق را دارد که این قوانین در هر لحظه به جهت جلوگیری از سو استفاده سود جویان و کلاهبرداران یکطرفه تغییر بدهد و بروزرسانی نماید.