اکتبر 10, 2021

بررسی تبر طبیعتگردی sax0-4

بررسی تبر طبیعتگردی sax0-4 در این مقاله به بررسی تبر طبیعتگردی sax0-4 می پردازیم. برند: سروکوه جنس تیغه: ورق فولادی جنس دسته: چوب جنگلی طول تبر: […]
اکتبر 10, 2021

بررسی تبر طبیعتگردی sax0-3

بررسی تبر طبیعتگردی sax0-3 در این مقاله به بررسی تبر طبیعتگردی sax0-3 می پردازیم. برند: سروکوه جنس تیغه: ورق فولادی جنس دسته: چوب جنگلی طول تبر: […]
اکتبر 10, 2021

بررسی تبر بوشکرفت  sax0-8

بررسی تبر بوشکرفت  sax0-8 در این مقاله به بررسی تبر بوشکرفت  sax0-8 می پردازیم. برند: سروکوه جنس تیغه: فولاد فنر جنس دسته: چوب درخت گردو طول تبر: 33 […]
اکتبر 10, 2021

بررسی تبر بوشکرفت sax0-21

بررسی تبر بوشکرفت sax0-21 در این مقاله به بررسی تبر بوشکرفت sax0-21 می پردازیم. برند: سرو کوه جنس تیغه: ورق فولاد جنس دسته: چوب درخت آلوی […]
اکتبر 10, 2021

بررسی تبر sax0-18

بررسی تبر بقا در طبیعت sax0-18 در این مقاله به بررسی تبر بقا در طبیعت sax0-18 می پردازیم. برند: سروکوه جنس تیغه: فولاد جنس دسته:چوب درخت […]
اکتبر 10, 2021

بررسی تبر بزرگ sax1-14

بررسی تبر بزرگ sax1-14 در این مقاله به بررسی تبر بزرگ sax1-14 می پردازیم. برند: سروکوه جنس تیغه: فولاد فنر فورج جنس دسته: چوب جنگلی طول […]
اکتبر 10, 2021

بررسی تبرزین sax0-6

بررسی تبرزین sax0-6 در این مقاله به بررسی تبرزین sax0-6 می پردازیم. برند: سروکوه جنس تیغه: فولاد فنر          جنس دسته: چوب درخت گردوی جنگلی طول تبر: […]
اکتبر 10, 2021

بررسی تبرزین sax0-1

بررسی تبرزین sax0-1 در این مقاله به  بررسی تبرزین sax0-1 می پردازیم. برند: سروکوه جنس: فولاد کربنی جنس دسته: چوب درخت زبان گنجشک جنگلی طول تبر: […]
اکتبر 10, 2021

بررسی تبر کوهنوردی sax0-7

بررسی تبر کوهنوردی sax0-7 در این مقاله به بررسی تبر کوهنوردی sax0-7 می پردازیم. برند: سروکوه جنس تیغه: فولاد اره 80crv2 جنس دسته: چوب درخت توسکا […]
اکتبر 10, 2021

بررسی تبر sax0-15

بررسی تبر کوچک sax0-15 در این مقاله به بررسی تبر sax0-15 می پردازیم. برند: سروکوه جنس تیغه: فولاد فنر جنس دسته: چوب درخت زردآلوی وحشی طول […]
اکتبر 10, 2021

بررسی تبر کمپینگ sax0-9

بررسی تبر کمپینگ و کوله گردی sax0-9 در این مقاله به بررسی تبر کمپینگ sax0-9 می پردازیم. برند: سرو کوه جنس تیغه: ورق فولاد طول تبر: […]
اکتبر 10, 2021

تبر باغبانی sax0-23

تبر باغبانی sax0-23 در این مقاله به بررسی تبر باغبانی sax0-23 می پردازیم. برند: سروکوه جنس تیغه: ورق فولادی فنر جنس دسته: چوب درخت آلوی وحشی […]
اکتبر 10, 2021

بررسی تبر sax0-5

بررسی تبر sax0-5 در این مقاله به  بررسی تبر sax0-5 می پردازیم. برند: سروکوه جنس تیغه: فولاد جنس دسته: چوب گردوی اسلب طول تبر: 33 سانتمیتر […]
اکتبر 10, 2021

بررسی تبر طبیعتگردی sax0-28

بررسی تبر طبیعتگردی sax0-28 در این مقاله به بررسی تبر طبیعتگردی sax0-28 می پردازیم. برند: سروکوه جنس تیغه: فولاد فورج جنس دسته: چوب درخت زبان گنجشک […]
اکتبر 10, 2021

بررسی تبر طبیعتگردی sax1-12

بررسی تبر طبیعتگردی sax1-12 در این مقاله به بررسی تبر طبیعتگردی sax1-12 می پردازیم. برند: سروکوه جنس تیغه: فولاد فنر جنس دسته: چوب درخت گردوی وحشی […]
اکتبر 10, 2021

بررسی تبر طبیعتگردی sax1-30

بررسی تبر طبیعت گردی sax1-30 در این مقاله به بررسی تبر طبیعتگردی sax1-30 می پردازیم. برند: سروکوه جنس تیغه: فولاد فورج جنس دسته: چوب درخت زبان […]
اکتبر 10, 2021

بررسی تبر sax0-10

بررسی تبر sax0-10 در این مقاله به بررسی تبر sax0-10 می پردازیم. برند: سروکوه جنس تیغه: فولاد فنر جنس دسته: چوب درخت زردآلوی وحشی طول تبر: […]
اکتبر 10, 2021

بررسی تبر طبیعتگردی sax0-32

بررسی تبر طبیعت گردی سلطان sax0-32 در این مقاله به بررسی تبر طبیعتگردی sax0-32 می پردازیم. برند: سروکوه جنس: فولاد فنر جنس دسته: چوب درخت نارون […]
اکتبر 10, 2021

بررسی تبر بوشکرفت sax0-17

بررسی تبر بوشکرفت sax0-17 در این مقاله به بررسی تبر بوشکرفت sax0-17 می پردازیم. برند: سروکوه جنس تیغه: فولاد فنر طول تبر: 23 سانتیمتر طول دسته: […]
اکتبر 10, 2021

بررسی تبر بوشکرفت sax0-16

بررسی تبر بوشکرفت sax0-16 در این مقاله به بررسی تبر بوشکرفت sax0-16 می پردازیم. برند: سروکوه جنس تیغه: فولاد فنر جنس دسته: چوب سرخ جنگلی طول […]
اکتبر 10, 2021

بررسی تبر گورژ sax0-34

بررسی تبر بوشکرفت تیغه گورژ sax0-34 در این مقاله به بررسی تبر گورژ sax0-34 می پردازیم. برند: سروکوه جنس تیغه: فولاد فورج جنس دسته: چوب افرای […]